[Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα

[Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα

Λογισμικό Ανοιχτού τύπου: https://phet.colorado.edu/el/simulation/arithmetic Αυτό το λογισμικό ανοικτού τύπου, μέσα από τις δραστηριότητες προσομοίωσης και την αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές, προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών για την αριθμητική. Θεωρία μάθησής του είναι ο Επικοδομισμός και η γνώση οικοδομείται από τον ίδιο το μαθητή με τον δάσκαλο σε συμβουλευτικό-βοηθητικό ρόλο. Ο υπολογιστής αποτελεί φυσικό και κυρίως γνωστικό εργαλείο για τον μαθητή. Με το λογισμικό αυτό γίνεται άμεσος χειρισμός πληροφορίας και αντικειμένων, δηλαδή ο μαθητής πειραματίζεται με τις αριθμητικές πράξεις και επιπλέον μπορεί να πληκτρολογεί διαφορετικές παραμέτρους κι έτσι να δει άλλα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, διαθέτει πολλαπλές αναπαραστάσεις (εικόνα, ήχος κινούμενη εικόνα), γεγονός που διατηρεί σε εγρήγορση τη σκέψη και τον ενδιαφέρον των χρηστών.

Λογισμικό Κλειστού τύπου: http://inschool.gr/ Αυτό το λογισμικό κλειστού τύπου περιέχει γνώσεις και δραστηριότητες κατάλληλες, που βοηθούν τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα γράμματα και τους αριθμούς. Θεωρία μάθησής του είναι ο Συμπεριφορισμός και η γνώση μεταδίδεται μέσω του υπολογιστή, που έχει αναλάβει πλήρως ή εν μέρει το ρόλο του δασκάλου. Σε αυτή τη περίπτωση ο υπολογιστής είναι μέσο μετάδοσης και εργαλείο αξιολόγησής της. Το λογισμικό αυτό εμπεριέχει κείμενο, εικόνες, βίντεο, δραστηριότητες αλλά και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.