[Βαρθολομαίου Αγγελική

[Βαρθολομαίου Αγγελική

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι προγράμματα με διδακτικούς σκοπούς και διαδραματίζουν σημαντική σημασία στη επιμόρφωση των παιδιών. Τα λογισμικα αυτά άλλοτε εμπεριέχουν παιχνίδια , με εκπαιδευτικό τρόπο ή εμπεριέχουν εγκυκλοπαιδική ύλη ώστε να επιφέρουν τα μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: https://opensoft.sch.gr/softwares/alfavita-gia-nipia/ Στο ανοιχτό λογισμικό , ο υπολογιστής βοηθά τον δάσκαλο στην εκπαιδευτικη διαδικασια και δημιουργεί ένα μεγάλο περιβάλλον αλληλεπίδρασης του μαθητή με διάφορα αντικείμενα καθώς του επιτρέπει και την ενεργή συμμετοχή του, προκειμένου να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες

ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10882?locale=el Στο κλειστό λογισμικό , ο δάσκαλος υποκαθίσταται απο τον υπολογιστή και δίνει έμφαση στις πληροφορίες σε μορφή πάντα ηλεκτρονιών βιβλίων καθώς επίσης στοχεύει στην πρακτική εξάσκηση και στην ορθή αξιολόγηση.