[Αραβαντινού Μαρία

[Αραβαντινού Μαρία

1. Τα δυο εκπαιδευτικά λογισμικά που επέλεξα είναι τα εξής : https:www.abcya.com/games/same_different ως κλειστού τύπου λογισμικό και file:/C:/Users/usert/Downloads/equality-explorer_el.html ως ανοιχτό λογισμικό. 2. Το πρώτο λογισμικό είναι κλειστού τύπου, δηλαδή μπορεί να αντικαταστήσει εν μέρη τον ρόλο του εκπαιδευτικού, και χρησιμοποιείται κυρίως για να μεταδώσει πληροφορίες. Συγκεκριμένα, το λογισμικό αυτό έχει μορφή παιχνιδιού, σκοπός του οποίου είναι να μάθουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να ξεχωρίζουν τα ίδια από τα διαφορετικά . Το παιχνίδι λοιπόν δείχνει στα παιδιά ντόνατς σε διάφορα σχήματα και χρώματα και μια φωνή τα ρωτάει ποια ντόνατς ομοιάζουν και ποια διαφέρουν. Αν επιλέξουν σωστά δέχονται μια επιβεβαίωση και αν όχι η φωνή τους λέει να προσπαθήσουν ξανά. Όταν τελειώσουν όλα τα επίπεδα ερωτήσεων και τα παιδιά έχουν βρει τις σωστές απαντήσεις επιβραβεύονται με το να φτιάξουν το δικό τους ντόνατς. Με αυτό το λογισμικό λοιπόν τα παιδιά μπορούν να μάθουν να ξεχωρίζουν τα ίδια από τα διαφορετικά, χωρίς την βοήθεια ή την επίβλεψη εκπαιδευτικού, και για αυτό τον λόγο το επέλεξα ως κλειστό εκπαιδευτικό λογισμικό. Το δεύτερο λογισμικό είναι ανοιχτού τύπου. Πρόκειται για ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που ναι μεν δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό αλλά όμως βοηθά τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου να εξοικειωθούν με την έννοια του «αγνώστου». Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν την ισότητα στα μαθηματικά και να εξασκηθούν στις πράξεις, στις ισότητες αλλά και στις ανισότητες με μεταβλητές. Πειραματίζονται καθώς μπορούν να τροποποιήσουν την τιμή της μεταβλητής κα έτσι αλλάζουν και την ισορροπία .