10. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής διαφορετικότητας: Πολυπολιτισμική εκπαίδευση
Στην παρουσίαση αυτή διερευνάται η κοινωνική αντιμετώπιση της Διαφορετικότητας και οι πολιτικές διαχείρισης της. Επιπλέον, μελετάται η πολυπολιτισμική προσέγγιση και η έννοια της ενσωμάτωσης.
10: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής διαφορετικότητας: Πολυπολιτισμική εκπαίδευση
Ενότητα 10η

Στην παρουσίαση αυτή διερευνάται η κοινωνική αντιμετώπιση της Διαφορετικότητας και οι πολιτικές διαχείρισης της. Επιπλέον, μελετάται η πολυπολιτισμική προσέγγιση και η έννοια της ενσωμάτωσης.

Ενότητα 10η - Ασκήσεις
1. Σκέψου τις βασικές ομοιότητες και διαφορές της αφομοίωσης και της ενσωμάστωσηςΠώς θα χαρακτήριζες την  ελληνική κοινωνία; Παρατηρούνται αφομοιωτικές νοοτροπίες;
2. Προβληματιστείτε για τις ευρέως διαδεδομένες παρανοήσεις για την πολυπολιτισμική εκπαίδευση? ότι
?Η ΠΕ είναι για τους ?άλλους?
?Η ΠΕ είναι εναντίον της Δύσης
?Η ΠΕ πολώνει και διαιρεί το έθνος-κράτος
Καταγραφή σε ένα προσωπικό αναστοχαστικό ημερολόγιο. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στις δια ζώσης συναντήσεις. /σε δυάδες/τετράδες/2 κύκλους
3. Τι σημαίνει για σένα η λέξη «θρησκεία»; Αντιπαράβαλε τις απόψεις σου με αυτές των φίλων σου. Μήπως οι απόψεις σας ταυτίζονται; (Hendry 2011, σ. 252).
4. Αναλύστε το περιστατικό επίπληξης νηπιαγωγού για την ανάρτηση διαφορετικών  σημαιών  στο νηπιαγωγείο και την οργάνωση της εθνικής εορτής. Σχολιασμός των ερμηνευτικών προτύπων για την διαφορετικότητα που προκύπτουν από επιστολές και τα ΜΜΕ.
5. Προβληματιστείτε για το αν στη χώρα μας  υπάρχει διαπολιτισμική επίγνωση των εκπαιδευτικών , των γονέων και των κοινωνικών παραγόντων που εμπλέκονται στο σχολείο.(http://www.youtube.com/watch?v=9tdJvp1qmZQ)
6. Βρείτε στο ΔΕΠΠΣ στοιχεία διαπολιτισμικότητας.
7. Ποιες ιδέες/ περιεχόμενα / τεχνικές προωθούν τη διαπολιτισμικότητα στη σχολική ρουτίνα;
8. Υλικό δραστηριοτήτων: