08. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής διαφορετικότητας: Αφομοίωση και Ενσωμάτωση

Στην 8η διάλεξη οριοθετούνται όροι όπως διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική ικανότητα, ετερότητα, διαφορετικότητα, αναστοχασμός, εθνοτικές ομάδες. Τέλος, αναλύονται τα μοντέλα της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης.

8: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής διαφορετικότητας: Αφομοίωση και Ενσωμάτωση
Ενότητα 8η

Στην 8η διάλεξη οριοθετούνται όροι όπως διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική ικανότητα, ετερότητα, διαφορετικότητα, αναστοχασμός, εθνοτικές ομάδες. Τέλος, αναλύονται τα μοντέλα της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης.

Ενότητα 8η - Ασκήσεις
1. Συμπληρώστε το γλωσσάρι με τους σημαντικούς όρους αυτής της παρουσίασης:
?Πολιτισμός
?Παγκοσμιοποίηση
?μετανεωτερικότητα
?Διαπολιτισμικός
?Διαπολιτισμική ικανότητα
?Ετερότητα - Εθνοπολιτισμική διαφορετικότητα
?Αναστοχασμός
2. Φέρε στο νου σου μια πολιτισμικά διαφοροποιημένη κατάσταση που θεώρησες αποκρουστική, ενδεχομένως σε μια ξένη χώρα. Σκέψου γιατί. Προσπάθησε επίσης να φανταστείς ένα στοιχείο του δικού σου τρόπου ζωής το οποίο ένας άνθρωπος από τη χώρα αυτή θα μπορούσε να θεωρήσει αποκρουστικό (Hendry 2011, σ. 103-104).