04. Εκπαιδευτικά παραδείγματα (διδακτική, αυθεντική και μετασχηματιστική εκπαίδευση)
Στην παρουσίαση αυτή μελετώνται τα τρία Εκπαιδευτικά παραδείγματα που χαρακτηρίζουν τη σχολική εμπειρία (διδακτική, αυθεντική και μετασχηματιστική εκπαίδευση). Διαπιστώνεται, επίσης, η ύπαρξη ή ανυπαρξία της διαπολιτισμικότητας στα παραδείγματα αυτά. 
4: Εκπαιδευτικά παραδείγματα (διδακτική, αυθεντική και μετασχηματιστική εκπαίδευση)
Ενότητα 4η

Στην παρουσίαση αυτή μελετώνται τα τρία Εκπαιδευτικά παραδείγματα που χαρακτηρίζουν τη σχολική εμπειρία (διδακτική, αυθεντική και μετασχηματιστική εκπαίδευση). Διαπιστώνεται, επίσης, η ύπαρξη ή ανυπαρξία της διαπολιτισμικότητας στα παραδείγματα αυτά.

Ενότητα 4η - Ασκήσεις
1. Κατάγραψε τα πέντε πιο σημαντικά πράγματα που έχεις μάθει στη ζωή.  Τα έμαθες στο σχολείο ή κάπου αλλού;
2. Θυμίσου 3 θετικά και3 αρνητικά για την εκπαίδευση που είχες στο σχολείο. Πώς θα την χαρακτήριζες?
3. Μελετήστε τις «διαστάσεις» της σχολικής ζωής που παρουσιάσαμε.
?Αναρωτηθείτε εάν είχατε επίγνωση αυτών των παραμέτρων όταν πηγαίνατε σχολείο και τι αντίκτυπο άσκησαν στη ζωή σας και στις μαθησιακές εμπειρίες σας.
?Θυμηθείτε μια σειρά από σημαντικές στιγμές των μαθητικών σας χρόνων, που αναδεικνύουν τη σημασία αυτών των διαστάσεων για τη σχολική ζωή και τη μάθηση.
?Πόσο μπορούν να σας βοηθήσουν στην προετοιμασία σας να ασκήσετε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού;
4. Σκέψου τα τρία μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης. Ποια είναι τα κοινά στοιχεία τους και σε τι διαφέρουν;Πού μπορεί να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις;
5. Πάρε συνέντευξη από ένα παιδί 5 ετών, από έναν έφηβο 15 ετών και από έναν νεαρό άντρα 25 ετών.
?Δημιούργησε ένα χάρτη στον οποίο να παρουσιάζονται η κουλτούρα τους και τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούν.
?Τι έκαναν ο έφηβος όταν ήταν 5 ετών και ο νεαρός άντρας όταν ήταν 5 και 15 ετών;
?Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των γενεών;
?Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των διαφορών για την εκπαίδευση;