03.Εργασία και εκπαίδευση (Φορντισμός, Μεταφορντισμός & Παραγωγική διαφορετικότητα)
Στην τρίτη ενότητα αναλύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στην διαμόρφωση σύγχρονων εργαζόμενων. Μελετώνται σε βάθος τρία μοντέλα σύζευξης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας: Φορντισμός, Μεταφορντισμός & Παραγωγική διαφορετικότητα.
3: Εργασία και εκπαίδευση (Φορντισμός, Μεταφορντισμός & Παραγωγική διαφορετικότητα)
Ενότητα 3η

Στην τρίτη ενότητα αναλύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στην διαμόρφωση σύγχρονων εργαζόμενων. Μελετώνται σε βάθος τρία μοντέλα σύζευξης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας: Φορντισμός, Μεταφορντισμός & Παραγωγική διαφορετικότητα.

Ενότητα 3η - Ασκήσεις
1. Ποιο είδος εκπαίδευσης υπηρετούσε καλύτερα το φορντικό μοντέλο παραγωγής;
2. Ποιες ομοιότητες είχαν τα σχολεία με το εργοστάσιο της Ford?
3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του μεταφορντικού μοντέλου; (brainstorming)
4. Το μεταφορντικό μοντέλο εργασίας από ποιον τύπο εκπαίδευσης υπηρετείται καλύτερα;
5. Οργάνωσε μια συζήτηση με αντικείμενο τη  σύγχρονη εργασία.
6. Αναπαράστησε με χιουμοριστική διάθεση χαρακτηριστικές σκηνές από:
?έναν φορντικό χώρο εργασίας,
?έναν μεταφορντικό χώρο εργασίας
?μια επιχείρηση στην οποία εφαρμόζονται οι αρχές της παραγωγικής διαφορετικότητας.