Οι σκοποί της εκπαίδευσης

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε ποιοί θα πρέπει να είναι οι σκοποί της εκπαίδευσης.