Περί παιδείας (ανενεργό μάθημα)

Περιγραφή

Περί Παιδείας (ανενεργό μάθημα)

Το μάθημα έχει αλλάξει όνομα και eclass. Παρακαλώ εγγραφείτε στη νέα Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης!

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος:
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: 

  • γνωρίσουν τον βασικό προβληματισμό της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης
  • κατανοήσουν την σχέση της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης με τη γνωσιολογία, την ηθική και πολιτική φιλοσοφία
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα είναι η Ρένια Γασπαράτου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστημίου Πατρών.

Βιβλιογραφία

Cahn, M. (2009). Philosophy of Education: The Essential Texts. Routledge. 
Noddings, Ν. (2006). Philosophy of Education. Westview Press. 
Nola, R. & Irzik, G. (2006). Philosophy, Science, Education and Culture. Springer. 
Αυγελής, Ν. (1998). Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Κώδικας. 
Καντ, Ε. (2004). Περί παιδαγωγικής. Κυριακίδη. 
Καραφύλλης, Γ. (2005). Γνωσιολογικά και ηθικά ζητήματα στη φιλοσοφία της παιδείας. Βάνιας. 
Κέννυ, Α. (2005). Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας. Νεφέλη. 
Κουμάκης, Γ. (2001). Θεωρία και Φιλοσοφία της παιδείας. Τυπωθήτω. 
Ντιούι, Τ. (1999). Εμπειρία και Εκπαίδευση. Γλάρος. 
Πλάτων (2008). Συμπόσιον ή περί έρωτος. Ι. Συκουτρή (επιμ., μτφρ.). Εστία. 
Ρουσσώ, Ζ.Ζ. (2001). Αιμίλιος ή Περί Αγωγής. Πλέθρον. 
Τζαβάρας, Γ. (2000). Προβλήματα φιλοσοφίας της παιδείας. Γρηγόρης.

Ενότητες

Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στην προβληματική της φιλοσοφίας της παιδείας και στη σχέση της με τους υπόλοιπους φιλοσοφικούς κλάδους. 

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε ποιοί θα πρέπει να είναι οι σκοποί της εκπαίδευσης.

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε αν η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως στόχο την διαμόρφωση καλών πολιτών. 

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε αν η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως στόχο την διαμόρφωση αυτόνομων υποκειμένων.

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε αν η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως στόχο την ηθική διαπαιδαγώγηση.

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε κατά πόσο η αυτοεκτίμηση μπορεί να τεθεί ως βασικός στόχος της εκπαίδευσης.

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε για τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση.

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε αν & κατά πόσο θα πρέπει η πολιτεία να ελέγχει το σχολείο & την εκπαίδευση. 

Στην παρούσα ενότητα συζητάμε με ποιο κριτήριο θα πρέπει να αποφασίζουμε τι να διδάσκουμε.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για τη «φιλοσοφική πρακτική» και συγκεκριμένα για τους στόχους, τις τεχνικές & τα αποτελέσματα της φιλοσοφίας με παιδιά, εφήβους & νέους.

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει Ερωτήσεις & Θέματα για συζήτηση από τις προηγούμενες ενότητες.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5332
Αρ. Προβολών :  28332

Ανακοινώσεις