Εργαστηριακές Δραστηριότητες

Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται το εργαστηριακό υλικό του μαθήματος "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-Εισαγωγή στις ΤΠΕ"