Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-Εισαγωγή στις ΤΠΕ

Νικόλαος Τσέλιος

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με βασικές έννοιες της πληροφορικής, να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση ενός υπολογιστικού συστήματος και των βασικών εφαρμογών που αφορούν στην επεξεργασία και στη μετάδοση δεδομένων και να εξοικειωθούν με τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. 

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Βασικό μαθησιακό στόχο του μαθήματος αποτελέι το να κατανοήσουν οι φοιτητές θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής, να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση ενός υπολογιστικού συστήματος και των βασικών εφαρμογών που αφορούν στην επεξεργασία και στη μετάδοση δεδομένων και να εξοικειωθούν με τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Επίσης να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν τις ΤΠΕ στις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες με εποικοδομητικό τρόπο.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο: Το μάθημα επικεντρώνεται στη διάσταση της επεξεργασίας της πληροφορίας μέσω των ΤΠΕ.

 • Ο υπολογιστής ως σύστημα: βασικές έννοιες της πληροφορικής (δεδομένα και πληροφορία, αναπαράσταση και επεξεργασία δεδομένων), περιγραφή της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή (υλικό, δομή και λειτουργία ενός υπολογιστή, περιφερειακές συσκευές, είδη και κατηγορίες λογισμικού).
 • Ο υπολογιστής ως εργαλείο: κύριες έννοιες και λειτουργίες βασικών εφαρμογών (λειτουργικό σύστημα, γλώσσες προγραμματισμού, εφαρμογές γραφείου, εφαρμογές επικοινωνίας κ.α.).
 • Ο υπολογιστής στην κοινωνία: επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση των εφαρμογών πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο, με αναφορές σε τεχνολογίες υπερμέσων και πολυμέσων και στον Κυβερνοχώρο. Διερεύνηση της τρέχουσας πρακτικής εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή

Εισαγωγή στις ΤΠΕ-Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

Εβδομάδα

Περιγραφή

1.

Εισαγωγή

2.

Βασικές έννοιες πληροφορικής

3.

Μοντέρνες εφαρμογές υπολογιστικής τεχνολογίας: Διαδίκτυο, Κοινωνικά δίκτυα, Κοινωνικός υπολογισμός, Πανταχού παρών υπολογιστής

4.

Μηχανές αναζήτησης / Η ψυχολογία του Διαδικτύου / Ποσοτικοποιημένος εαυτός (quantified self)

5.

Υλικό υπολογιστή

6.

Λογισμικό: Λειτουργικό σύστημα

7.

Δίκτυα υπολογιστών/ Ασφάλεια υπολογιστών

8.

Εισαγωγή στη Ψυχολογία της Αλληλεπίδρασης: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

9.

Ευρετική αξιολόγηση/ System Usability Scale ( SUS) /Keystroke Level Model  

10.

Εκπαιδευτική τεχνολογία /Διαδίκτυο και Εκπαίδευση

11.

Web 2.0 στην Εκπαίδευση

12.

ΤΠΕ και Κοινωνία

13.

Ειδικά θέματα ΤΠΕ: Crowdsourcing, Τεχνητή Νοημοσύνη, Recommender Systems

 

 

Βιβλιογραφία

Τσέλιος, N. (2007). Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού: Βασικές Υπηρεσίες και Παιδαγωγικές Χρήσεις. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/327522/showfull.egw/1+0+1+full

 

Ρετάλης, Σ. (επιμέλεια), (2005). Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης. Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα.
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/327522/showfull.egw/1+0+1+full

 

Forouzan, B.A. (2003). Θεμελιώδεις έννοιες: Από το χειρισμό δεδομένων μέχρι τη θεωρία των υπολογισμών, Αθήνα: Κλειδάριθμος.

Shelly, G, Cashman, T, Vermaat, M, and Walker, T. (2009). Discovering Computers 2009: Concepts for a Connected World. Cambridge, Massachusetts: Course Technology.

Tapscott, D., & Williams, A.D. (2006). Wikinomics: How mass collaboration changes everything. NY: Penguin.

West, J.A. & West, M.L. (2009). Using Wikis for Online Collaboration. San Francisco:Jossey-Bass. Preece,

J., & Maloney-Krichmar, D. (2003). Online communities. In J. Jacko & A. A. Sears (Eds.),

Handbook of human-computer interaction, 596-620. Putnam, R. D. (1995). Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America. PS: Political Science and Politics, 28(4), 664-683. 

Προαπαιτούμενα

Για την παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-Εισαγωγή στις ΤΠΕ" δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Εργαστήριο

Οι φοιτητές χρησιμοποιούν υπολογιστές για να εκτελέσουν απλές εργασίες, όπως: Γνωριμία με τον υπολογιστή και τα συστατικά του μέρη Διαχείριση υπολογιστή με το λειτουργικό σύστημα Αποστολή, λήψη και διαχείριση μηνυμάτων στο Internet Απλή αναζήτηση στο Internet (χρήση διαδεδομένων μηχανών αναζήτησης) Εργασίες δακτυλογράφησης, διαχείρισης και μορφοποίησης κειμένου Εργασίες καταγραφής και μοντελοποίησης αριθμητικών δεδομένων σε λογιστικό φύλλο Αναζήτηση βοήθειας (Help) για συγκεκριμένα προβλήματα.

 

Περιεχόμενο εργαστηρίου

Οι φοιτητές χρησιμοποιούν υπολογιστές για να εκτελέσουν απλές εργασίες, όπως:

 • Γνωριμία με τον υπολογιστή και τα συστατικά του μέρη
 • Διαχείριση υπολογιστή με το λειτουργικό σύστημα
 • Αποστολή, λήψη και διαχείριση μηνυμάτων στο Internet
 • Απλή αναζήτηση στο Internet (χρήση διαδεδομένων μηχανών αναζήτησης)
 • Εργασίες δακτυλογράφησης, διαχείρισης και μορφοποίησης κειμένου
 • Εργασίες καταγραφής και μοντελοποίησης αριθμητικών δεδομένων σε λογιστικό φύλλο
 • Τεχνικές αξιολόγησης λογισμικού
 •   Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με το Kodu
Μέθοδοι αξιολόγησης

Αξιολόγηση

 • αξιολόγηση των εργασιών (40% του βαθμού)
 • τελική εξέταση (60% του βαθμού)
 • προαιρετική εργασία (έως και 10% επιπλέον στην τελική βαθμολογία)
Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδακτική μέθοδος

 • διαλέξεις
 • εργαστηριακή διδασκαλία με την καθοδήγηση συνεργαζόμενου προσωπικού
 • εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων σε εβδομαδιαία βάση με χρήση διαδεδομένων εφαρμογών.

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται εισαγωγική παρουσίαση του μαθήματος

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της Πληροφορικής

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση μοντέρνων εφαρμογών υπολογιστικής τεχνολογίας καθώς και της υφιστάμενης κατάστασης στη χρήση του Διαδικτύου

Γίνεται παρουσίαση των μηχανών αναζήτησης, της Google, της επίδρασης του Διαδικτύου στη Ψυχολογία του Ανθρώπου και του υποπεδίου της Πληροφορικής που καλείται ?ποσοτικοποιημένος εαυτός?

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνολικά το υλικό ενός Υπολογιστή καθώς και άλλες τεχνολογικές συσκευές.

Γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές ενός λειτουργικού συστήματος καθώς και στις γλώσσες προγραμματισμού και στα είδη λογισμικού

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μια εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών

η ενότητα αυτή ασχολείται με την προβληματική του πεδίου της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (ΑΑΥ) και συγκεκριμένα με τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστίας όπως είναι η ευρετική και γνωσιακό περιδιάβασμα

Στην παρούσα ενότητα γίνεται εισαγωγή στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και πραγματοποιείται συζήτηση για τη χρήση των εφαρμογών Web 2.0 στην εκπαίδευση

Στην παρούσα ενότητα γίνεται ανάλυση των κοινωνικών επιδράσεων των ΤΠΕ

 

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται παρουσίαση των βασικών αρχών του crowdsourcing, της τεχνητής νοημοσύνης και των συστημάτων σύστασης 

Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται το εργαστηριακό υλικό του μαθήματος "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-Εισαγωγή στις ΤΠΕ"

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτήτριες / φοιτητές μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ώστε να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεων τους στο μάθημα "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-Εισαγωγή στις ΤΠΕ"

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο