Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Ερωτήσεις Αξιολόγησης 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-Εισαγωγή στις ΤΠΕ¨

Έναρξη: 04-05-2015 22:46
Λήξη: 04-05-2026 22:46