Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Ερωτήσεις Αξιολόγησης 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-Εισαγωγή στις ΤΠΕ¨

Έναρξη: 4/5/15, 10:46 μ.μ.
Λήξη: 4/5/26, 10:46 μ.μ.