Τεχνικές Αξιολόγησης Ευχρηστίας

η ενότητα αυτή ασχολείται με την προβληματική του πεδίου της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (ΑΑΥ) και συγκεκριμένα με τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστίας όπως είναι η ευρετική και γνωσιακό περιδιάβασμα