Λογισμικό Υπολογιστή- Λειτουργικό Σύστημα

Γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές ενός λειτουργικού συστήματος καθώς και στις γλώσσες προγραμματισμού και στα είδη λογισμικού