Μηχανές Αναζήτησης- Ψυχολογία Διαδικτύου

Γίνεται παρουσίαση των μηχανών αναζήτησης, της Google, της επίδρασης του Διαδικτύου στη Ψυχολογία του Ανθρώπου και του υποπεδίου της Πληροφορικής που καλείται ?ποσοτικοποιημένος εαυτός?