Ψηφιακή αριθμητική

Αναπαραστάσεις αριθμών, μετατροπές, πράξεις, κωδικοποιήσεις

Ψηφιακή_Αριθμητική01
Ψηφιακή Αριθμητική
Ψηφιακή_Αριθμητική02
Ψηφιακή Αριθμητική
Ψηφιακή_Αριθμητική03
Ψηφιακή Αριθμητική
Ψηφιακή_Αριθμητική04
Ψηφιακή Αριθμητική
Ψηφιακή_Αριθμητική05
Ψηφιακή Αριθμητική
Ψηφιακή Αριθμητική (Μέρος 1)

Αναπαράσταση δεδομένων και μετατροπές βάσεων

Ψηφιακή Αριθμητική (Μέρος 2)

Γιατί μας ενδιαφέρει το δυαδικό σύστημα. Αριθμητικές πράξεις στο δυαδικό.

Ψηφιακή Αριθμητική (Μέρος 3)

Αναπαραστάσεις αριθμών και υπολογισμός συμπληρωμάτων.

Ψηφιακή Αριθμητική (Μέρος 4)

Υπολογισμός Συμπληρωμάτων

Ψηφιακή Αριθμητική (Μέρος 5)

Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής. Μετατροπή σε αριθμούς κινητής υποδιαστολής. Πρόσθεση αριθμών κινητής υποδιαστολής. Κώδικες.

Ψηφιακή Αριθμητική (Μέρος 6)

Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής. Κώδικες.

Ψηφιακή Αριθμητική (Μέρος 7)

Ψηφιακή λογική, λογικές πράξεις και κυκλώματα.

Άσκηση 5 - Open Courses

Ψηφιακή Αριθμητική