Εισαγωγή - Πρότυπα Φυσικών και Χημικών Φαινομένων
  • Ορισμός Χημικού Μηχανικού
  • Πρότυπα Φυσικών και Χημικών Φαινομένων
  • Πηγές Εξισώσεων Μαθηματικών Προτύπων
  • Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων
  • Η έννοια της κλιμάκωσης μεγέθους
Course 1.pdf
Εισαγωγή

Εισαγωγική ομιλία για τη Χημική Μηχανική

Η έννοια του Προτύπου (Μέρος 1)

Η έννοια του Προτύπου. Πηγές εξισώσεων του Προτύπου.

Η έννοια του Προτύπου (Μέρος 2)

Το πρότυπο του Bohr

Πρότυπα Φυσικών και Χημικών Φαινομένων (Μέρος 1)

Πρότυπα Φυσικών και Χημικών Φαινομένων

Πρότυπα Φυσικών και Χημικών Φαινομένων (Μέρος 2)

Εφαρμογές

Φροντιστήριο - Μοντέλα γενικά - Ανάπτυξη μοντέλου "άλμα επί κοντώ"

Περιγραφή φυσικών και μαθηματικών μοντέλων

Φροντιστήριο - Ανάπτυξη Μοντέλου "άλμα εις μήκος" και μοντέλου "ομπρέλας"

Φροντιστήριο - Ανάπτυξη Μοντέλου "άλμα εις μήκος" και μοντέλου "ομπρέλας"

Αναζήτηση καταστατικής συσχέτισης με την ολοκληρωματική μέθοδο

Περιγραφή ολοκληρωματικής μεθόδου

Αναζήτηση καταστατικής συσχέτισης με τη διαφορική μέθοδο

Γεωμετρική Επίλυση Αλγεβρική Επίλυση Εισαγωγή στην κινητική των αντιδράσεων

Ολοκληρωματική Μέθοδος - Διαφορική Μέθοδος

Ολοκληρωματική Μέθοδος - Διαφορική Μέθοδος

Φροντιστήριο - Εφαρμογές αρχών διατήρησης (Μέρος 1)

Φροντιστήριο - Εφαρμογές αρχών διατήρησης (Μέρος 1)

Φροντιστήριο - Εφαρμογές αρχών διατήρησης (Μέρος 2)

Φροντιστήριο - Εφαρμογές αρχών διατήρησης (Μέρος 2)

Φροντιστήριο - Εφαρμογές αρχών διατήρησης (Μέρος 3)

Φροντιστήριο - Εφαρμογές αρχών διατήρησης (Μέρος 3)