Σημαντικά Δίκτυα
  • Ιεραρχικά Δίκτυα
  • Προτασιακά Δίκτυα
  • Διαδικαστικά Δίκτυα