Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
2η Εργαστηριακή Άσκηση - Ερωτήσεις (Αντίγραφο)  (έχει λήξει)

Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση, 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Έναρξη: 10-12-2022 19:00
Λήξη: 10-12-2022 20:00
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
2η Εργαστηριακή Άσκηση - Ερωτήσεις  (έχει λήξει

Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση, 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Έναρξη: 07-12-2022 19:00
Λήξη: 07-12-2022 21:00
Διάρκεια: 15 λεπτά
1η Εργαστηριακή Άσκηση - Ερωτήσεις  (έχει λήξει
Έναρξη: 01-11-2022 19:00
Λήξη: 01-11-2022 19:45
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσπάθειες: 1/1
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι