Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
2η Εργαστηριακή Άσκηση - Ερωτήσεις (Αντίγραφο)  (έχει λήξει

Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση, 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Έναρξη: 29/8/23, 8:00 μ.μ.
Λήξη: 29/8/23, 9:00 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
2η Εργαστηριακή Άσκηση - Ερωτήσεις  (έχει λήξει

Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση, 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Έναρξη: 7/12/22, 7:00 μ.μ.
Λήξη: 7/12/22, 9:00 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
1η Εργαστηριακή Άσκηση - Ερωτήσεις  (έχει λήξει
Έναρξη: 1/11/22, 7:00 μ.μ.
Λήξη: 1/11/22, 7:45 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσπάθειες: 1/1
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι