Όνομα Άσκησης Στοιχεία άσκησης
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Είναι ένα δοκιμαστικό τεστ για να δείτε πώς θα είναι το πραγματικό και να εξοικειωθείτε με αυτό.

Έναρξη: 15-06-2020 12:30
Διάρκεια: 8 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι