Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
3η Εργαστηριακή Άσκηση  (έχει λήξει

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (1 σωστή απάντηση)

Έναρξη: 9/1/24, 7:00 μ.μ.
Λήξη: 9/1/24, 8:00 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
2η Εργαστηριακή Άσκηση ΤΝ  (έχει λήξει

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (1 σωστή απάντηση)

Έναρξη: 5/12/23, 7:00 μ.μ.
Λήξη: 5/12/23, 8:00 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσπάθειες: 1/1
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι