Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  (έχει λήξει)

Είναι ένα δοκιμαστικό τεστ για να δείτε πώς θα είναι το πραγματικό και να εξοικειωθείτε με αυτό.

Έναρξη: 31-08-2020 00:00
Λήξη: 03-09-2020 12:00
Διάρκεια: 8 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι