ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ιωάννης Χατζηλυγερούδης

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται κυρίως με δύο βασικές κατευθύνσεις της τεχνητής νοημοσύνης: επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση, αναπαράσταση γνώσης και συλλογισμός. Στην πρώτη κατεύθυνση διαπραγματεύεται τους βασικούς αλγορίθμους ευρετικής αναζήτησης. Στη δεύτερη διαπραγματεύεται κατηγορίες γλωσσών αναπαράστασης, όπως λογική πρώτης τάξεως (και η υλοποίησή της στη γλώσσα Prolog), οι κανόνες παραγωγής, τα σημασιολογικά δίκτυα και τα πλαίσια. Επίσης, διαπραγματεύεται την αναπαράσταση αβέβαιης και ασαφούς γνώσης. Στα παραπάνω θέματα, δίνεται  η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 • Ορισμοί της Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Η εξέλιξη της ΤΝ
 • Τομείς της ΤΝ
 • Δομή Ευφυούς Συστήματος
 • Γλώσσα Αναπαράστασης Γνώσης
 • Συλλογισμός
 • Η Λογική ως Γλώσσα Αναπαράστασης Γνώσης
 • Κατηγορηματική Λογική Πρώτης Τάξεως (ΚΛΠΤ)
 • Μετατροπή Φυσική Γλώσσας σε Κατηγορηματική Λογική
 • Απόδειξη Θεωρημάτων
 • Στρατηγικές επιλογής γονέων
 • Γραμμική Επίλυση
 • Στρατηγικές Απαλοιφής Προτάσεων
 • Λογικός Προγραμματισμός
 • Prolog
 • Ορισμός Προβλήματος
 • Τυφλή Αναζήτηση
 • Ευρετική Αναζήτηση
 • Αναγωγή Προβλήματος
 • Επίλυση με Αναζήτηση
 • Ορισμός
 • Συστήματα Κανόνων
 • Συλλογισμός με Κανόνες
 • Νόμος του Bayes
 • Συλλογισμός κατά Bayes
 • Συντελεστές Βεβαιότητας (ΣΒ)
 • Συλλογισμός με ΣΒ
 • Ασαφή Σύνολα-Τιμές
 • Ασαφείς Κανόνες
 • Ασαφή Εξαγωγή Συμπερασμάτων
 • Ιεραρχικά Δίκτυα
 • Προτασιακά Δίκτυα
 • Διαδικαστικά Δίκτυα
 • Ορισμοί
 • Κληρονομικότητα
 • Συλλογισμός με Πλαίσια

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  17388
Αρ. Προβολών :  145383

Ημερολόγιο