Συλλογισμός με Αβεβαιότητα
  • Νόμος του Bayes
  • Συλλογισμός κατά Bayes
  • Συντελεστές Βεβαιότητας (ΣΒ)
  • Συλλογισμός με ΣΒ