Διακριτά Μαθηματικά (CEID_22Y101)

Ενότητες

Θεμελιώδεις Έννοιες

Θεωρία Συνόλων:

 • Η Έννοια του συνόλου, Πράξεις
 • Δυναμοσύνολο
 • Καρτεσιανό Γινόμενο
 • Εγκλεισμός-Αποκλεισμός

Σχέσεις και Συναρτήσεις:

 • Η Έννοια της Σχέσης, Ιδιότητες
 • Η Συνάρτηση ως ειδική περίπτωση της Σχέσης
 • Σχέσεις Ισοδυναμίας

Αθροίσματα-Γινόμενα-Ασυμπτωτικές Εκτιμήσεις

 • Βασικές Ιδιότητες Αθροισμάτων
 • Τεχνική Εξίσωσης Αθροίσματος
 • Προσέγγιση με τη μέθοδο της Ολοκλήρωσης
 • Πρόβλεψη και Απόδειξη με Επαγωγή
 • Τηλεσκοπικές Σειρές
 • Μετατροπή Γινομένων σε Αθροίσματα