Διακριτά Μαθηματικά (CEID_22Y101)

Ενότητες

Τεχνικές Απόδειξης / Στοιχειώδης Θεωρία Αριθμών

Τεχνικές Απόδειξης:

 • Αποδείξης συνεπαγωγής (αμεση, έμμεση, με αντίφαση)
 • Αποδείξεις κατά Περίπτωση
 • Αποδείξεις Ισοδυναμίας
 • Απόδειξη 'Υπαρξης
 • Απόδειξη με Αντιπαράδειγμα
 • Απόδειξη Μοναδικότητας
 • Απόδειξη Πρότασης με Καθολικό Ποσοδείκτη
 • Μαθηματική Επαγωγή

Στοιχείωδης Θεωρία Αριθμών:

 • Διαίρεση ακεραίων
 • Πρώτοι αριθμοί
 • Βαθμιδωτή Αριθμητική