Ενότητα 03: Η κωμική όπερα (Opera buffa, Opera comique, Ballad opera, Singspiel). Ο Βόλφγκαγκ Αμαντέους Μότσαρτ.

Στη τρίτη ενότητα επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με την κωμική όπερα και τις μορφές της (Opera buffa, Intermezzo, Opera comique, Ballad opera, Singspiel). Θα προσεγγιστεί το είδος της κωμικής όπερας, όπως αναπτύχθηκε στην Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία. Επίσης θα παρουσιαστούν δυο αντιπροσωπευτικοί εκπρόσωποι της όπερας: ο Joseph Haydn και ο Βόλφγκαγκ Αμαντέους Μότσαρτ.