Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Ενότητα 10: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  (έχει λήξει
Έναρξη: 8/9/15, 8:31 μ.μ.
Λήξη: 8/9/16, 8:31 μ.μ.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 9  (έχει λήξει

Ερώτηση χαρακτηρισμού "Σωστού -Λάθους" με σκοπό την εμπέδωση της ενότητας 9.

Έναρξη: 7/9/15, 9:58 μ.μ.
Λήξη: 7/9/16, 9:58 μ.μ.
Ενότητα 9: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  (έχει λήξει
Έναρξη: 7/9/15, 9:47 μ.μ.
Λήξη: 7/9/16, 9:47 μ.μ.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 8  (έχει λήξει

Ερώτηση χαρακτηρισμού "Σωστού -Λάθους" με σκοπό την εμπέδωση της ενότητας 8.

Έναρξη: 7/9/15, 4:27 μ.μ.
Λήξη: 7/9/16, 4:27 μ.μ.
Ενότητα 8: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  (έχει λήξει
Έναρξη: 7/9/15, 4:11 μ.μ.
Λήξη: 7/9/16, 4:11 μ.μ.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 7  (έχει λήξει

Ερώτηση χαρακτηρισμού "Σωστού -Λάθους" με σκοπό την εμπέδωση της ενότητας 7.

Έναρξη: 7/9/15, 1:46 μ.μ.
Λήξη: 7/9/16, 1:46 μ.μ.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 6  (έχει λήξει

Ερώτηση χαρακτηρισμού "Σωστού -Λάθους" με σκοπό την εμπέδωση της ενότητας 6.

Έναρξη: 7/9/15, 1:58 π.μ.
Λήξη: 7/9/16, 1:58 π.μ.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 5  (έχει λήξει

Ερώτηση χαρακτηρισμού "Σωστού -Λάθους" με σκοπό την εμπέδωση της ενότητας 5.

Έναρξη: 7/9/15, 12:26 π.μ.
Λήξη: 7/9/16, 12:26 π.μ.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 4  (έχει λήξει

Ερώτηση χαρακτηρισμού "Σωστού -Λάθους" με σκοπό την εμπέδωση της ενότητας 4.

Έναρξη: 6/9/15, 4:54 μ.μ.
Λήξη: 6/9/16, 4:54 μ.μ.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 3  (έχει λήξει

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

Έναρξη: 6/9/15, 2:20 μ.μ.
Λήξη: 6/9/16, 2:20 μ.μ.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 2  (έχει λήξει

Ερώτηση χαρακτηρισμού "Σωστού -Λάθους" με σκοπό την εμπέδωση της ενότητας 2.

Έναρξη: 6/9/15, 1:39 μ.μ.
Λήξη: 6/9/16, 1:39 μ.μ.
Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1  (έχει λήξει

Ερωτήσεις χαρακτηρισμού "Σωστού-Λάθους" για την εμπέδωση της ενότητας 1

Έναρξη: 5/5/15, 12:38 π.μ.
Λήξη: 5/5/16, 12:38 π.μ.