13. Ετερότητα στην Εκπαίδευση: Εμείς και οι άλλοι
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η :
ριοθέτηση των εννοιών της ετερότητας και του οικείου/διαφορετικού άλλου
?Μελέτη της διαδικασίας συγκρότησης του εμείς
?Ανάλυση των διαδικασιών διαχείρισης του άλλου σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες  
13: Ετερότητα στην Εκπαίδευση: Εμείς και οι άλλοι
Ενότητα 13η

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η : ?Οριοθέτηση των εννοιών της ετερότητας και του οικείου/διαφορετικού άλλου ?Μελέτη της διαδικασίας συγκρότησης του εμείς ?Ανάλυση των διαδικασιών διαχείρισης του άλλου σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες

Ενότητα 13η - Ασκήσεις
1. Θυμηθείτε τις ομαδοποιήσεις στις .. ?Νύφες?. Ποιες ομάδες είχαν δημιουργηθεί στο καράβι και γιατί; Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τους;
2. Γράψτε μια παράγραφο για το έργο «Οι Νύφες» https://www.youtube.com/watch?v=W6KydlFFHAMΔείτε όλη την ταινία https://www.youtube.com/watch?v=ACYXB1Z8VSU
3. Δείτε το βίντεο
Σχολιάστε την ουσία των επιχειρημάτων...
4. Πόσο καθησυχασμένοι αισθάνεστε στην ασφάλεια του δικού σας «εμείς»? 
5. Ποια είναι τα οικεία χαρακτηριστικά που σας δένουν με μια συγκεκριμένη ομάδα;