07. Πολιτειακή Αγωγή & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πολιτειακός πλουραλισμός: Προς τη νέα μάθηση
Στη διάλεξη αυτή αναλύεται η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στην Πολιτειακή Αγωγή των μαθητών και μελετάται το μοντέλο του Πολιτειακού Πλουραλισμού.
7: Πολιτειακή Αγωγή & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πολιτειακός πλουραλισμός: Προς τη νέα μάθηση
Ενότητα 7η

Στη διάλεξη αυτή αναλύεται η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στην Πολιτειακή Αγωγή των μαθητών και μελετάται το μοντέλο του Πολιτειακού Πλουραλισμού.

Ενότητα 7η - Ασκήσεις

1. Εξέτασε ένα θέμα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η παιδική εργασία, η παγκόσμια φτώχεια ή η κλιματική αλλαγή. Πώς θα το αντιμετώπιζες ως ενεργός πολίτης σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο;

2. Σκέψου μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που θα κάνει τους μαθητές να νιώσουν ότι έχουν τη δύναμη να δράσουν και να αλλάξουν τα πράγματα.

3. Σύνταξε μια σχολική εγκύκλιο με αντικείμενο το ιδεώδες «της ιδιότητας του πολίτη». Τι πρέπει να πρεσβεύει το σχολείο όσον αφορά το ρόλο του στη διάπλαση των πολιτών του μέλλοντος και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι;