06. Πολιτειακή Αγωγή & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Νεοφιλελευθερισμός
Στην ενότητα αυτή αναλύεται η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στην Πολιτειακή Αγωγή των μαθητών ενώ μελετάται  το μοντέλο του Νεοφιλελευθερισμού / της Νεοφιλελεύθερης εκπαίδευσης.
6: Πολιτειακή Αγωγή & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Νεοφιλελευθερισμός
Ενότητα 6η

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στην Πολιτειακή Αγωγή των μαθητών ενώ μελετάται το μοντέλο του Νεοφιλελευθερισμού / της Νεοφιλελεύθερης εκπαίδευσης.

Ενότητα 6η - Ασκήσεις
1. Μελέτησε την ανακατανομήτου πλούτου στο εσωτερικό μιας χώρας αλλά και μεταξύ διαφορετικών χωρών μετά την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού. Πώς κρίνεις τις επιδόσεις του νεοφιλελευθερισμού σε αυτόν τον τομέα;
2.Κατανοώντας τον σύγχρονο νεοφιλελευθερισμό. Σχεδίασε μια νεοφιλελεύθερηεκπαιδευτική πολιτική για τα σχολεία της περιοχής σου. Στη συνέχεια γράψε μια κριτική αυτής της πολιτικής από τη σκοπιά ενός πολιτικού αντιπάλου. Για να βοηθηθείς, ανάτρεξε στις εκπαιδευτικές πολιτικές των δύο στρατοπέδων στην κοινότητα στην οποία ζεις.
3. Επίλεξε μια χώρα όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους ο νεοφιλελευθερισμός έχει επηρεάσει τις κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές στη χώρα αυτή τις τελευταίες δεκαετίες. Ποιες ήταν οι συνέπειες για την εκπαίδευση;