05. Πολιτειακή Αγωγή & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εθνικισμός
Στην πέμπτη ενότητα αναλύεται η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στην Πολιτειακή Αγωγή των μαθητών. Επιπλέον, μελετάται το μοντέλο της Εθνικιστικής εκπαίδευσης.
5: Πολιτειακή Αγωγή & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εθνικισμός
Ενότητα 5η

Στην πέμπτη ενότητα αναλύεται η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στην Πολιτειακή Αγωγή των μαθητών. Επιπλέον, μελετάται το μοντέλο της Εθνικιστικής εκπαίδευσης.

Ενότητα 5η - Ασκήσεις
1. Η ιστορία του δικού σας έθνους.
?Ποια ήταν η ιστορία πουδιδάχτηκες στοσχολείο για το δικό σου έθνος;
?Πες την μας από μνήμης περιληπτικά.
?Πώς αντανακλά τις αξίες του εθνικισμού;
2. Μελέτησε την ανακατανομήτου πλούτου στο εσωτερικό μιας χώρας αλλά και μεταξύ διαφορετικών χωρών μετά την επικράτηση του εθνικισμού. Πώς κρίνεις τις επιδόσεις του εθνικισμού σε αυτόν τον τομέα;