Τα αποτελέσματα της έρευνας

Στην έβδομη ενότητα παρουσιάζονται ο τρόπος που παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας και ο ρόλος που παίζει το είδος των δεδομένων στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων.