Τα νοητικά μοντέλα

Στην όγδοη ενότητα προσεγγίζεται η έννοια των νοητικών μοντέλων που αποτελελούν πιο επεξεργασμένες νοητικές οντόητες και διακρίνονται από τις βιωματικές νοητικές παραστάσεις των παιδιών.

8. Τα νοητικά μοντέλα.pdf