ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
από 21/2/24 έως 6/3/24

Η ανάπτυξη της γλώσσας είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, συναρπαστικές και σπουδαίες περιοχές έρευνας στη σύγχρονη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ανάπτυξη των παιδιών. Μοιάζει όντως θαυμαστό το πώς τα παιδιά σε ένα τόσο σύντομο διάστημα όσο αυτό της προσχολικής ηλικίας καταφέρνουν να κατακτήσουν το τόσο περίπλοκο σύστημα της μητρικής τους γλώσσας και κάποια και μιας δεύτερης (σπανιότερα και τρίτης) γλώσσας.

Τι ορίζουμε ως "γλώσσα"; ["λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων", Αριστοτέλης,

Η θεμελιώδης κατάσταση του ανθρώπου ως ομιλ-όντος (parlêtre: parler=μιλώ́ & être=ον  Jacques Lacan(1901 - 1981)]

Θεμελιώδη στοιχεία της γλώσσας: Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία

Γλωσσική ικανότητα - Επικοινωνιακή ικανότητα

Η κατάκτηση της γλώσσας από τη γέννηση έως την ενηλικίωση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν (π.χ. πολιτισμικό κεφάλαιο, ατομικά χαρακτηριστικά κτλ.)

Τυπική - μη τυπική ανάπτυξη: Η σημασία της έγκαιρης κι έγκυρης διάγνωσης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτικά)

> Οδηγός νηπιαγωγού για την ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών (2015). Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

[Σελίδες 34-41: 3.5 Ψυχογλωσσική Ανάπτυξη του παιδιού]

 

> Επιπλέον:

Στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε το 1ο Κεφάλαιο του βιβλίου:

Hoff, E. (2020). Γλωσσική Ανάπτυξη. Aθήνα: Βασιλειάδης.

https://www.vasiliadis-books.gr/Vasiliadis-books/wp-content/uploads/2020/06/Δείτε-Απόσπασμα-του-Βιβλίου-19.pdf

-Crystal, D. (2011). Ένα μικρό βιβλίο για τη γλώσσα. Αθήνα: Πατάκης.

-Hoff, E. (2020). Γλωσσική ανάπτυξη: Αθήνα: Βασιλειάδης.
-Kail M. (2019). Η κατάκτηση της γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg
-Μότσιου, Ε. (2014). Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
-Παναγιωτίδης, Φ. (2013). Μίλα μου για γλώσσα. Ηράκλειο: Παν. Εκ. Κρήτης.
-Ράλλη, Α. (2019). Γλωσσική ανάπτυξη: Βρεφική, παιδική & εφηβική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg.