Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Νεκτάριος Στελλάκης

Περιγραφή

Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [42347]   [3 Διδακτικές μονάδες, 5 Πιστωτικές μονάδες]

Διδάσκων: Αν. Καθηγητής ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ

Τετάρτη, 14.00 - 17.00 / Αίθουσα Α/Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι η εις βάθους διερεύνηση της "ανάδυσης" του γραμματισμού, των παραμέτρων που συνδέονται και την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά καθώς και η μελέτη των πρακτικών ενίσχυσής της στην προσχολική εκπαίδευση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τρίες θα είναι σε θέση να:

1. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για την αξιολόγηση και ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών.
2. Να αναφέρουν τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους της γλωσσικής αγωγής στην προσχολική εκπαίδευση.
3. Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ανάγνωση ή προφοριική αφήγηση παραμυθιού ή λογοτεχνικού κειμένου για παιδιά, ποίηση, ανάγνωση βιβλίου γνώσεων για παιδιά, συζήτηση γύρω από ένα θέμα, ανάλυση εικόνας και

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Η ανάπτυξη της γλώσσας είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, συναρπαστικές και σπουδαίες περιοχές έρευνας στη σύγχρονη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ανάπτυξη των παιδιών. Μοιάζει όντως θαυμαστό το πώς τα παιδιά σε ένα τόσο σύντομο διάστημα όσο αυτό της προσχολικής ηλικίας καταφέρνουν να κατακτήσουν το τόσο περίπλοκο σύστημα της μητρικής τους γλώσσας και κάποια και μιας δεύτερης (σπανιότερα και τρίτης) γλώσσας.

Τι ορίζουμε ως "γλώσσα"; ["λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων", Αριστοτέλης,

Η θεμελιώδης κατάσταση του ανθρώπου ως ομιλ-όντος (parlêtre: parler=μιλώ́ & être=ον  Jacques Lacan(1901 - 1981)]

Θεμελιώδη στοιχεία της γλώσσας: Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία

Γλωσσική ικανότητα - Επικοινωνιακή ικανότητα

Η κατάκτηση της γλώσσας από τη γέννηση έως την ενηλικίωση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν (π.χ. πολιτισμικό κεφάλαιο, ατομικά χαρακτηριστικά κτλ.)

Τυπική - μη τυπική ανάπτυξη: Η σημασία της έγκαιρης κι έγκυρης διάγνωσης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτικά)

> Οδηγός νηπιαγωγού για την ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών (2015). Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

[Σελίδες 34-41: 3.5 Ψυχογλωσσική Ανάπτυξη του παιδιού]

 

> Επιπλέον:

Στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε το 1ο Κεφάλαιο του βιβλίου:

Hoff, E. (2020). Γλωσσική Ανάπτυξη. Aθήνα: Βασιλειάδης.

https://www.vasiliadis-books.gr/Vasiliadis-books/wp-content/uploads/2020/06/Δείτε-Απόσπασμα-του-Βιβλίου-19.pdf

-Crystal, D. (2011). Ένα μικρό βιβλίο για τη γλώσσα. Αθήνα: Πατάκης.

-Hoff, E. (2020). Γλωσσική ανάπτυξη: Αθήνα: Βασιλειάδης.
-Kail M. (2019). Η κατάκτηση της γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg
-Μότσιου, Ε. (2014). Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
-Παναγιωτίδης, Φ. (2013). Μίλα μου για γλώσσα. Ηράκλειο: Παν. Εκ. Κρήτης.
-Ράλλη, Α. (2019). Γλωσσική ανάπτυξη: Βρεφική, παιδική & εφηβική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  42218
Αρ. Προβολών :  254423

Ημερολόγιο