Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Νεκτάριος Στελλάκης

Περιγραφή

Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [42347]   [3 Διδακτικές μονάδες, 5 Πιστωτικές μονάδες]

Διδάσκων: Αν. Καθηγητής ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ

Τετάρτη, 14.00 - 17.00 / Αίθουσα Α/Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι η εις βάθους διερεύνηση της "ανάδυσης" του γραμματισμού, των παραμέτρων που συνδέονται και την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά καθώς και η μελέτη των πρακτικών ενίσχυσής της στην προσχολική εκπαίδευση.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τρίες θα είναι σε θέση να:

1. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για την αξιολόγηση και ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών.
2. Να αναφέρουν τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους της γλωσσικής αγωγής στην προσχολική εκπαίδευση.
3. Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ανάγνωση ή προφοριική αφήγηση παραμυθιού ή λογοτεχνικού κειμένου για παιδιά, ποίηση, ανάγνωση βιβλίου γνώσεων για παιδιά, συζήτηση γύρω από ένα θέμα, ανάλυση εικόνας και

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  33785
Αρ. Προβολών :  187556

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις