Εκπαίδευση Ενηλίκων ΙΙ_Ανδραγωγική & τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων

Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για την Ανδραγωγική και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων.