Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΙΙ_Τυπολογία των Coombs & Ahmed

Στη συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται οι τρεις τύποι στους οποίους κατατάσσονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με την τυπολογία των Coombs & Ahmed.