Εισαγωγική ενότητα
από 30/10/23 έως 10/11/23

Εισαγωγικά στοιχεία για τον τρόπο υλοποίησης του μαθήματος και τον τρόπο βαθμολόγησης. Γίνεται αναφορά στην εκπαιδευτική μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης μέσω της οποίας και θα πραγματοποιηθεί το μάθημα.