ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (1)
Παρουσίαση των κυριότερων Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα και τους εκπροσώπους τους, ιδιαίτερη αναφορά στον Ε. Βενιζέλο και στον Δ. Γληνό. Στόχος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τι είναι μία μεταρρύθμιση, γιατί και πώς αποφασίζεται και υλοποιείται, από ποιους λαμβάνονται και ποια τα αποτελέσματά τους. 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (1)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8