Εργαστήριο 11: Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας
  • Σκοπός: Η αναπτύξη δεξιότητων υψηλού επιπέδου με τους διαδραστικούς πίνακες και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Βασικές έννοιες: διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας, διαδραστικοί πίνακες