Εργαστήριο 10ο: Εκπαιδευτική Ρομποτική και Προγραμματισμός
  • Σκοπός: Ανάπτυξη δεξιότητων υψηλού επιπέδου με λογισμικό εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού 
  • Βασικές έννοιες: η εκπαιδευτική ρομποτική και ο προγραμματισμός