Εργαστήριο 8ο: Εννοιολογική Χαρτογράφηση
  • Σκοπός: Η κατανόηση των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και συγκεκριμένα της έννοιας της αναπαράστασης και πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
  • Βασικές έννοιες: εννοιολογικός χάρτης, αναπαράσταση

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Υλικό 8ου Εργαστηρίου - Εννοιολογική χαρτογράφηση

Βιντεο-διάλεξη Εργαστηρίου

Εργαστήριο 8ο: Εννοιολογική Χαρτογράφηση / Διάλεξη 10

Συμπληρωματικό Υλικό 8ου εργαστηρίου 

Συμπληρωματικό Υλικό 8ου εργαστηρίου

Ερωτήσεις αξιολόγησης για την Εννοιολογική χαρτογράφηση

Ερωτήσεις αξιολόγησης για την εννοιολογική χαρτογράφηση

Φύλλο Εργασίας Εργαστηρίου

Φύλλο Εργασίας 8ου Εργαστηρίου

Xώρος υποβολής Εργασίας 8ου εργαστηρίου

Περιγραφή Δραστηριότητας 8ου Εργαστηρίου

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο στον υπολογιστή σας

Μετονομάστε το αρχείο σας με τη μορφή: Ergasia_8ou_Ergasthriou_onoma_am

Δημιουργήστε τον εννοιολογικό χάρτη χρησιμοποιώντας το λογισμικό που προτείνεται στο συμπληρωματικό υλικό του εργαστηρίου (Inspiration: https://www.inspiration-at.com/ )

Αποθηκεύστε το χάρτη σας ως εικόνα

Εισάγετε τον εννοιολογικό σας χάρτη στο αρχείο της εργασίας σας

Συμπληρώστε τα επιμέρους ερωτήματα.

Υποβάλλετε το αρχείο της εργασίας στην πλατφόρμα Eclass.

 

Υποβολή Εργασίας 8ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Δευτέρα 09:00 - 11:00
Υποβολή Εργασίας 8ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Δευτέρα 15:00 - 17:00
Υποβολή Εργασίας 8ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 09:00-11:00
Υποβολή Εργασίας 8ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 11:00-13:00
Υποβολή Εργασίας 8ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 16:00-18:00
Υποβολή Εργασίας 8ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πέμπτη 9:00-11:00
Υποβολή Εργασίας 8ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πέμπτη 11:00-13:00
Απορίες-Ερωτήσεις σχετικά με το 8ο Εργαστήριο