Εργαστήριο 8ο: Εννοιολογική Χαρτογράφηση
  • Σκοπός: Η κατανόηση των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και συγκεκριμένα της έννοιας της αναπαράστασης και πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
  • Βασικές έννοιες: εννοιολογικός χάρτης, αναπαράσταση