Εργαστήριο 6ο: Λογισμικό υπερμέσων (power point) και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (wikipedia)
  • Σκοπός: Η κατανόηση της έννοιας εφαρμογών υπερμέσων και των λογισμικών γενικής χρήσης και η αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
  • Βασικές έννοιες: υπερμέσο, ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια