Εργαστήριο 6ο: Λογισμικό υπερμέσων (power point) και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (wikipedia)
  • Σκοπός: Η κατανόηση της έννοιας εφαρμογών υπερμέσων και των λογισμικών γενικής χρήσης και η αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
  • Βασικές έννοιες: υπερμέσο, ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Υλικό 6ου Εργαστηρίου (α μέρος)_Λογισμικό υπερμέσων (power point) και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (wikipedia)
Υλικό 6ου Εργαστηρίου (β μέρος)_Λογισμικό υπερμέσων (power point) και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (wikipedia)

Βιντεο-Διαλέξεις Εργαστηρίου

Εργαστήριο 6ο (Μέρος Α): Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ : Πολυμέσα - Υπερμέσα
Εργαστήριο 6ο (Μερος Β) : Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των λογισμικών γενικής Χρήσης - Επεξεργασία κειμένου - παρουσίασεις / Διάλεξη 8

Συμπληρωματικό υλικό 6ου εργαστηρίου

Συμπληρωματικό Υλικό 6ου εργαστηρίου

Σχάρα Ανάλυσης Εφαρμογών Υπερμέσων 

Σχάρα Ανάλυσης Εφαρμογών Υπερμέσων

Φύλλο Εργασίας Εργαστηρίου

Φύλλο Εργασίας 6ου Εργαστηρίου

Χώρος Υποβολής Εργασίας 6ου Εργαστηρίου

Οδηγίες υποβολής εργασίας

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο στον υπολογιστή σας

Μετονομάστε το αρχείο σας με τη μορφή: Ergasia_6ou_Ergasthriou_onoma_am

Συμπληρώστε τα επιμέρους ερωτήματα.

1.Υποβάλλετε το αρχείο της εργασίας στην πλατφόρμα Eclass.

Δημιουργήστε την υπερμεσική εφαρμογή στον υπολογιστή σας στο λογισμικό παρουσίασης

Μετονομάστε το αρχείο σας με τη μορφή: Ergasia_swsto__lathos_6ou_Ergasthriou_onoma_am

2.Υποβάλλετε το αρχείο της εφαρμογής  στην πλατφόρμα Eclass.

Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να εργαστεί στο εργαστήριο και στο σπίτι

Υποβολή Εργασίας 6ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Δευτέρα 9.00-11.00
Υποβολή Εργασίας 6ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Δευτέρα 15.00-17.00
Υποβολή Εργασίας 6ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 9.00-11.00
Υποβολή Εργασίας 6ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 11.00-13.00
Υποβολή Εργασίας 6ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 16.00-18.00
Υποβολή Εργασίας 6ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πέμπτη 9.00-11.00
Υποβολή Εργασίας 6ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πέμπτη 11.00-13.00
Απορίες-Ερωτήσεις σχετικά με το 6ο Εργαστήριο