Εργαστήριο 5ο: Γνωριμία με το ΔΕΠΠΣ - Λογισμικό κλειστού τύπου: πολυμεσικές εφαρμογές, συστήματα διδασκαλίας, τεστ και ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης
  • Σκοπός: Η κατανόηση της έννοιας του εκπαιδευτικού λογισμικού κλειστού τύπου και η ένταξή του στους διδακτικούς στόχους του ΔΕΠΠΣ.   

  • Βασικές έννοιες: ΔΕΠΠΣ, πολυμέσο, διδακτικό/εποπτικό μέσο, σύστημα διδασκαλίας (λογισμικό καθοδήγησης), σύστημα εξάσκησης και πρακτικής, τεστ γνώσεων