Εργαστήριο 5ο: Γνωριμία με το ΔΕΠΠΣ - Λογισμικό κλειστού τύπου: πολυμεσικές εφαρμογές, συστήματα διδασκαλίας, τεστ και ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης

Σκοπός: Η κατανόηση της έννοιας του εκπαιδευτικού λογισμικού κλειστού τύπου και η ένταξή του στους διδακτικούς στόχους του ΔΕΠΠΣ. 

Βασικές έννοιες: ΔΕΠΠΣ, πολυμέσο, διδακτικό/εποπτικό μέσο, σύστημα διδασκαλίας λογισμικό καθοδήγησης), σύστημα εξάσκησης και πρακτικής, τεστ γνώσεων.

Προσδοκώμενες ικανότητες 5ου εργαστηρίου

Προσδοκώμενες ικανότητες 5ου εργαστηρίου.pdf

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Υλικό 5ου Εργαστηρίου (α μέρος)_Η κατανόηση της έννοιας του εκπαιδευτικού λογισμικού κλειστού τύπου και η ένταξή του στους διδακτικούς στόχους του ΔΕΠΠΣ
Υλικό 5ου Εργαστηρίου (β μέρος)_Η κατανόηση της έννοιας του εκπαιδευτικού λογισμικού κλειστού τύπου και η ένταξή του στους διδακτικούς στόχους του ΔΕΠΠΣ

Βιντεο-Διαλέξεις Εργαστηρίου

Εργαστήριο 5ο (Μέρος Α): Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ-Συμπεριφορισμός - Λογισμικά Κλειστού Τύπου / Διάλεξη 5
Εργαστήριο 5ο (Μέρος Β): ΔΕΠΠΣ / Διάλεξη 6

Συμπληρωματικό υλικό 5ου εργαστηρίου 

Συμπληρωματικό Υλικό 5ου εργαστηρίου

Σχάρα Ανάλυσης Λογισμικού Κλειστού Τύπου - Πολυμεσική Εφαρμογή 

Σχάρα Ανάλυσης Λογισμικού Κλειστού Τύπου - Πολυμεσική Εφαρμογή

Φύλλο Εργασίας Εργστηρίου

Φύλλο Εργασίας 5ου Εργαστηρίου

Χώρος Υποβολής Εργασιών 5ου Εργαστηρίου

  1. Εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά του προς μελέτη εκπαιδευτικού λογισμικού
  2. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού με κατάλληλη κλίμακα αξιολόγησης
  3. Έλεγχος συμβατότητας του εκπαιδευτικού λογισμικού με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ) κάνοντας χρήση κατάλληλης φόρμας
  4. Ένταξη φύλλων εργασίας του λογισμικού σε μια διδακτική δραστηριότητα
Υποβολή Εργασίας 5ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Δευτέρα 09:00-11:00
Υποβολή Εργασίας 5ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Δευτέρα 15:00-17:00
Υποβολή Εργασίας 5ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 09:00-11:00
Υποβολή Εργασίας 5ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 11:00-13:00
Υποβολή Εργασίας 5ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 16:00-18:00
Υποβολή Εργασίας 5ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πέμπτη 09:00-11:00
Υποβολή Εργασίας 5ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πέμπτη 11:00-13:00
Απορίες-Ερωτήσεις σχετικά με το 5ο Εργαστήριο