Εργαστήριο 3ο: Εκπαιδευτικό λογισμικό: Ορισμός, βασικές κατηγορίες, δυνατότητες

Σκοπός: Η γνωριμία με την έννοια του εκπαιδευτικού λογισμικού, η κατανόηση της ύπαρξης διαφορετικών κατηγοριών λογισμικών με βάση τη διάκριση των επιμέρους δυνατοτήτων τους.

Βασικές Έννοιες: εκπαιδευτικό λογισμικό και εκπαιδευτικό υπολογιστικό περιβάλλον, κλειστό λογισμικό, ανοικτό λογισμικό, προσφερόμενες δυνατότητες.

Προσδοκώμενες ικανότητες 3ου Εργαστηρίου

Προσδοκώμενες ικανότητες 3ου Εργαστηρίου

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Υλικο 3oυ Εργαστηρίου_ Κατηγορίες λογισμικού_ Δυνατότητες

Βιντεο-Διάλεξη Εργαστηρίου

Εργαστήριο 3ο: Εκπαιδευτικό Λογισμικό:Ορισμός, βασικές κατηγορίες, δυνατότητες

Συμπληρωματικό Υλικό Εργαστηρίου 

Συμπληρωματικό Υλικό 3ου εργαστηρίου

Φύλλο Εργασίας 3ου Εργαστηρίου

Φύλλο Εργασίας 3ου Εργαστηρίου

Wiki Εργαστηρίων

Εργασία 3ου Εργαστηρίου-Εργαστήριο Δευτέρα 09:00-11:00
Wiki Εργαστηρίου Δευτέρα 09:00-11:00
Εργασία 3ου Εργαστηρίου-Εργαστήριο Δευτέρα 15:00-17:00
Wiki Εργαστηρίου Δευτέρα 15:00-17:00
Εργασία 3ου Εργαστηρίου-Εργαστήριο Τρίτη 09:00-11:00
Wiki Εργαστηρίου Τρίτη 09:00-11:00
Εργασία 3ου Εργαστηρίου-Εργαστήριο Τρίτη 11:00-13:00
Wiki Εργαστηρίου Τρίτη 11:00-13:00
Εργασία 3ου Εργαστηρίου-Εργαστήριο Τρίτη 16:00-18:00
Wiki Εργαστηρίου Τρίτη 16:00-18:00
Εργασία 3ου Εργαστηρίου-Εργαστήριο Πέμπτη 09:00-11:00
Wiki Εργαστηρίου Πέμπτη 09:00-11:00
Εργασία 3ου Εργαστηρίου-Εργαστήριο Πέμπτη 11:00-13:00
Wiki Εργαστηρίου Πέμπτη 11:00-13:00

Χώρος Υποβολής Εργασίας 3ου Εργαστηρίου

Οδηγίες Υποβολής Εργασίας 3ου Εργαστηρίου

Η εργασία θα υλοποιηθεί στο wiki του Eclass και θα υποβληθεί και ως εργασία στον χώρο υποβολών.

Το κάθε εργαστήριο έχει το δικό του wiki

Ο κάθε φοιτητής έχει την δική του σελίδα αντίστοιχα, στην οποία θα ολοκληρώσει τις παρακάτω τις απαιτούμενες ενέργειες που αναφέρονται στο Φύλλο Εργασίας του 3ου Εργαστηρίου.

Υποβολή Εργασίας 3ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Δευτέρα 09:00-11:00
Υποβολή Εργασίας 3ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Δευτέρα 15:00-17:00
Υποβολή Εργασίας 3ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 09:00-11:00
Υποβολή Εργασίας 3ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 11:00-13:00
Υποβολή Εργασίας 3ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 16:00-18:00
Υποβολή Εργασίας 3ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πέμπτη 09:00-11:00
Υποβολή Εργασίας 3ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πέμπτη 11:00-13:00
Απορίες-Ερωτήσεις σχετικά με το 3ο Εργαστήριο