Εργαστήριο 2ο: Yπηρεσίες και Eργαλεία του Web 2.0: το blog, το wiki και το portfolio
  • Σκοπός:   Γνωριμία και εξοικείωση με τις προηγμένες υπηρεσίες και εργαλεία του Web 2.0, όπως το blog, το wiki και το portfolio.
    Αυτόνομη χρήση βασικών εργαλείων του Web 2.0 (blog, wiki, portfolio) και οργάνωση πληροφορίας σε ψηφιακό Portfolio.

  •  Βασικές έννοιες: Web 2.0, Blogs, Wikis, Forum, Portfolio