Εργαστήριο 2ο: Yπηρεσίες και Eργαλεία του Web 2.0: το blog, το wiki και το portfolio

Σκοπός:   

  • Γνωριμία και εξοικείωση με τις προηγμένες υπηρεσίες και εργαλεία του Web 2.0, όπως το blog, το wiki και το portfolio.
  • Αυτόνομη χρήση βασικών εργαλείων του Web 2.0 (blog, wiki, portfolio) και οργάνωση πληροφορίας σε ψηφιακό Portfolio.
Βασικές έννοιες: Web 2.0, Blogs, Wikis, Forum, Portfolio

Προσδοκώμενες ικανότητες 2ου εργαστηρίου

Προσδοκώμενες ικανότητες 2ου εργαστηρίου.pdf

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Υλικό 2ου Εργαστηρίου - Προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου: Blogs, Forums, Wikis & Portfolios

Βιντεο-Διάλεξη Εργαστηρίου

Εργαστήριο 2ο : Προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου: Blogs, Blogs, Wikis & Portfolios / Διάλεξη 2

Συμπληρωματικό υλικό 2ου εργαστηρίου 

Συμπληρωματικό Υλικό 2ου εργαστηρίου

Forum 2ου εργαστηρίου 

Το κάθε εργαστήριο έχει το δικό του χώρο συζήτησης. 

Ανταλλαγή απόψεων με θέμα: Τα πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα της χρήσης πλατφορμών (e-class) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Δευτέρα 09:00 - 11:00.
Δευτέρα 15:00 - 17:00.
Τρίτη 09:00 - 11:00.
Τρίτη 11:00 - 13:00.
Τρίτη 16:00 - 18:00.
Πέμπτη 09:00 - 11:00.
Πέμπτη 11:00 - 13:00.

Φύλλο Εργασίας 2ου Εργαστηρίου

Φύλλο Εργασίας 2ου εργαστηρίου

Χώρος Υποβολής Εργασίας 2ου Εργαστηρίου

Οδηγίες Υποβολής εργασίας 2ου Εργαστηρίου

Δημιουργήστε ένα έγγραφο στον κειμενογράφο σας ή αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο στον υπολογιστή σας

Μετονομάστε το αρχείο σας με τη μορφή: Ergasia_2ou_Ergasthriou_onoma_am

Συμπληρώστε τα επιμέρους ερωτήματα.

Υποβάλλετε το αρχείο της εργασίας στην πλατφόρμα Eclass.

Υποβολή Εργασίας 2ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Δευτέρα 09:00-11:00
Υποβολή Εργασίας 2ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Δευτέρα 15:00-17:00
Υποβολή Εργασίας 2ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 09:00-11:00
Υποβολή Εργασίας 2ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 11:00-13:00
Υποβολή Εργασίας 2ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Τρίτη 16:00-18:00
Υποβολή Εργασίας 2ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πέμπτη 09:00-11:00
Υποβολή Εργασίας 2ου Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πέμπτη 11:00-13:00
Απορίες-Ερωτήσεις σχετικά με το 2ο Εργαστήριο