Ενότητα 12: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Πολυμέσα- Υπερμέσα (Μέρος Β)

Σκοποί Ενότητας

  • Η συνοπτική παρουσίαση
    •     των συστημάτων πολυμέσων/υπερμέσων
    •     και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
 
  • Η έμφαση δίνεται:
    • στο πως ο εποικοδομισμός και η γνωστική θεωρία επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Διάλεξη 12 - Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Πολυμέσα- Υπερμέσα (Μέρος Β)
Διάλεξη 12 - Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Πολυμέσα- Υπερμέσα (Μέρος Β+) (Εμπλουτισμένες)

 Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Πολυμέσα- Υπερμέσα (Μέρος Β)

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.12] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 12.