Ενότητα 8: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Εποικοδομισμός (Μέρος Β)

Σκοποί Ενότητας

  • Η συνοπτική παρουσίαση
    •  των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και των πιο γνωστών της μοντέλων
    •  και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
  • Η έμφαση δίνεται:
    •  στο πως η εποικοδομιστική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών υπό το πρίσμα των γνωστικών εργαλείων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Διάλεξη 8 - Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Εποικοδομισμός (Μέρος Β)

 Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Εποικοδομισμός (Μέρος Β)

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.8] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 8.