Ενότητα 7: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Γνωστική Ψυχολογία
Σκοποί Ενότητας 
  • Η συνοπτική παρουσίαση
    •  των βασικών αρχών της γνωστικής ψυχολογίας και των πιο γνωστών της μοντέλων
    •  και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
  • Η έμφαση δίνεται:
    •  στο πως η γνωστική ψυχολογία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση      υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Διάλεξη 7- : Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Γνωστική Ψυχολογία

Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Γνωστική Ψυχολογία

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.7] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 7.