Ενότητα 3: Φάσεις, Μοντέλα και παιδαγωγικές Προσεγγίσεις Ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Σκοποί Ενότητας 
  • Η επισκόπηση των επιμέρους μοντέλων ή προσεγγίσεων που σχετίζονται με
    •    την εισαγωγή,
    •    την ένταξη και
    •    την ενσωμάτωση
  • των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Διάλεξη 3- Φάσεις, Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις Ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Φάσεις, Μοντέλα και παιδαγωγικές Προσεγγίσεις Ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.3] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 3