Ενότητα 2: Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Εννοιολογικό Πλαίσιο, Κύρια Ερωτήματα, Βασικές έννοιες
Σκοποί Ενότητας  
  • Η διατύπωση των κύριων ερωτημάτων, τα οποία θα απαντηθούν κατά το μάθημα
  • Η σύντομη παρουσίαση του εννοιολογικού πλαισίου του μαθήματος 
  • Η αναφορά σε βασικές έννοιες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά το μάθημα   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Διάλεξη 2- Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Εννοιολογικό Πλαίσιο- Κύρια Ερωτήματα- Βασικές έννοιες

Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Oι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Εννοιολογικό Πλαίσιο, Κύρια Ερωτήματα, Βασικές έννοιες

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.2] Άσκηση

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις/ασκήσεις που αφορούν την Ενότητα 2