Ενότητα 8

Ρίζες των συναρτήσεων Bessel.

Θεωρήματα που αφορούν στον αριθμό των ριζών, στην πολλαπλότητα και στο αν είναι πραγματικές ή μιγαδικές, καθώς επίσης και στην εναλλαγή των ριζών των συναρτήσεων Bessel και μικτών συναρτήσεων Bessel.